Natječaji za male i srednje poduzetnike: vaučeri i potpore za digitalizaciju, komercijalizacija inovacija i potpore za novoosnovana poduzeća

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predviđen je veliki broj natječaja za digitalizaciju malih i srednjih poduzetnika.

DIGITALIZACIJA – VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU

Cilj poziva: jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije

Program vaučera obuhvaća nekoliko vrsta vaučera:

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

 • pomoć zaposlenicima u stjecanju vještina potrebnih za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije, što može uključivati jedan ili više programa obrazovanja i usavršavanja
 • prihvatljivi troškovi: edukacija stručnjaka za dizajn softvera, umjetnu inteligenciju i sigurnost, edukacija stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku, osposobljavanje koje uključuje prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage u pogledu usvajanja digitalnih vještina
 • iznos bespovratnih sredstava: do 75.000,00 HRK

Vaučer za digitalnu transformaciju

 • omogućavanje provjere potencijala za digitalizaciju u MSP-ovima
 • pomoć MSP-ovima da ispitaju održivost ideja i oblikuju strategije za moguću digitalnu transformaciju
 • prihvatljivi troškovi: izrada strategije digitalne transformacije, opći troškovi, vanjske usluge
 • iznos bespovratnih sredstava do 76.000,00 HRK

Vaučer za digitalni marketing

 • omogućavanje razvoja i provedbe strategija digitalnog marketinga MSP-ova
 • prihvatljivi troškovi: izrada web stranica, izrada i testiranje mobilnih aplikacija, uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima, izrada online trgovina i platformi za rezervacije
 • iznos bespovratnih sredstava: do 75.000,00 HRK

Vaučer za kibernetičku otpornost

 • povećanje kibernetičke sigurnosti uvođenjem sigurnosnih provjera sustava
 • prihvatljivi troškovi: izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća, provjera propusnosti podataka i penetracijska ispitivanja
 • iznos bespovratnih sredstava: do 110.000,00 HRK

Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga

 • podržavanje istraživačke i razvojne pilot-projekte za uvođenje složenih digitalnih proizvoda i usluga, npr. razvoj rješenja za Industriju 4.0, mrežnih sustava i procesa, Interneta stvari (engl. Internet of Things), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju velike podatke (engl. Big Data), simulacijskih modela, virtualne i proširene stvarnosti, ugrađenih sustava
 • prihvatljivi troškovi: usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa
 • iznos bespovratnih sredstava: do 150.000,00 HRK

BESPOVRATNE POTPORE ZA DIGITALIZACIJU

Cilj poziva: podržavati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje

Ciljana skupina: mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi)

Maksimalni iznos bespovratnih sredstva: 750.000 HRK

Iznos raspoloživih sredstava: 206.000.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti: odnose se na uvođenje novog načina poslovanja poduzeća, vidljivo poboljšanje u pogledu novih proizvodnih sposobnosti ili mogućnosti isporuke ili poslovnih praksi

Prihvatljivi troškovi: nabava opreme, softvera, edukacija zaposlenika, troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškovi vanjskih davatelja usluga te dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja

KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA

Cilj poziva: potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet MSP

Ciljana skupina: MSP-ovi koji imaju zrele inovacijske projekte

Iznos bespovratnih sredstva: između 760.000,00 HRK i 5.320.000,00 HRK

Iznos raspoloživih sredstava: 380.000.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti/troškovi: pružanje potpore MSP-ovima u internacionalizaciji marketinških, prodajnih i distribucijskih aktivnosti povezanih s inovativnim proizvodom lansiranim na domaće tržište

BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA

Cilj poziva: poticanje rasta novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u pretkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije

Ciljana skupina: MSP-ovi registrirani u Hrvatskoj, s do 5 godina poslovanja u visokotehnološkim sektorima

Maksimalni iznos bespovratnih sredstva: 1.000.000,00 HRK

Iznos raspoloživih sredstava: 141.700.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti/troškovi: trošak plaća osoblja koje radi na inovaciji, nabava nematerijalne imovine povezane s projektom, nabava opreme povezane s provedbom projekta, nabava materijala, konzultantske usluge

Kako bismo zajedno pronašli najbolje mogućnosti financiranja Vaših ideja u okviru NPOO-a ispunite naš anketni upitnik nakon kojeg ćemo Vas povratno kontaktirati! Za popunjavanje upitnika kliknite na: https://forms.gle/q9EVBuzqp1HeRDCc8