Izravno izbjegavanje ugljika u čeliku: električna energija i metalurgija na bazi vodika (Clean Steel Partnership) (IA)

Carbon Direct Avoidance in steel: Electricity and hydrogen-based metallurgy (Clean Steel Partnership) (IA)

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-18

Otvoren: 22.06.2021. – 23.09.2021.

Ukupna vrijednost poziva: 28 milijuna eura

Tip aktivnosti: Inovacijska aktivnost (Aktivnosti kojima je izravno cilj izrada planova i dogovora ili dizajna za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, procese ili usluge. Te aktivnosti mogu uključivati iz radu prototipa, ispitivanje, demonstraciju, pilotiranje, validaciju velikih proizvoda i replikaciju na tržište.)

Razina tehnološke spremnosti (TRL): Očekuje se da će aktivnosti započeti s TRL 5, a postići TRL 8 do kraja projekta.

Očekivani ishod – Očekuje se da će projekti pridonijeti sljedećim ishodima:

  • demonstracija tehnologija u sektoru čelika koja bi trebala dovesti do smanjenja emisije CO2 do 2050. za najmanje 80 pa čak do 95% u usporedbi s razinama iz 1990.
  • poboljšanje energetske i resursne učinkovitost te povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u metalurškim procesima kako bi se zamijenila fosilna goriva
  • omogućavanje proizvodnje čelika putem tehnologija izravnog izbjegavanja ugljika (CDA) u demonstracijskim razmjerima
  • učinkovita integracija obnovljivih izvora energije, uzimajući u obzir i njihovu isprekidanost i mogućnost pružanja fleksibilnosti s obzirom na ponudu i potražnju

Relevantni pokazatelji i mjerni podaci s osnovnim vrijednostima trebali bi biti jasno navedeni u prijedlogu.

Intenzitet potpore: do 60% prihvatljivih troškova (neprofitne pravne osobe stopa financiranja iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova)

Prihvatljivi prijavitelji:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.

Metallurgy A Ferro-Alloy The - Free photo on Pixabay