Koordinacijski sastanak o izgradnji Dječjeg vrtića u Podravskim Sesvetama

Nakon dva koordinacijska sastanka o izgradnji Dječjeg vrtića u Podravskim Sesvetama, 6. rujna 2019. godine održan je i treći na kojemu je razmatrana problematika do sada izvršenih radova te ažuriranja terminskog i financijskog plana izgradnje Dječjeg vrtića u Općini Podravske Sesvete.

Više o temi sastanka i sudionicima moguće je pročitati na web stranici Općine Podravske Sesvete. Link: http://www.podravske-sesvete.hr/index.php/vijesti-iz-opcine/576-odrzan-3-koordinacijski-sastanak-o-izgradnji-djecjeg-vrtica-u-podravskim-sesvetama