Methane cracking to usable hydrogen and carbon

HORIZON-CL5-2021-D2-01-09

Otvoren: 24.06.2021. – 19.10.2021.

Ukupna vrijednost poziva: 15 milijuna eura[1]

Tip aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i inovacija (Aktivnosti kojima je prvenstveno cilj uspostaviti novo znanje ili istražiti izvedivost nove ili poboljšane tehnologije, proizvoda, postupka, usluge ili rješenja. To može uključivati osnovna i primijenjena istraživanja, razvoj i integraciju tehnologije, ispitivanje, demonstraciju i validaciju prototipa malog opsega u laboratoriju ili simuliranom okruženju.)

Razina tehnološke spremnosti (TRL): Ova se tema usredotočuje na tehnološke koncepte pri niskim TRL-ima (TRL 3 ili nižim). Očekuje se da će aktivnosti postići TRL 5 do kraja projekta.

Očekivani ishod – Očekuje se da će rezultati projekta pridonijeti barem jednom od sljedećih očekivanih ishoda:

 • zamjena nesmanjene upotrebe prirodnog plina klimatski neutralnim (ili negativnim, u slučaju pucanja biogenog metana) vodikom
 • smanjenje emisija u sektorima koji se teško dekarboniziraju, uzimajući u obzir i upotrebu eventualnih nusproizvoda
 • brže smanjenje emisija stakleničkih plinova u gospodarstvima koja se u velikoj mjeri oslanjaju na izvoz ili upotrebu prirodnog plina (pod uvjetom da smanjuju emisije uzvodno)
 • proizvodnja ekonomski korisnog nusproizvoda čvrstog ugljika (u gumama, baterijama itd.)

Intenzitet potpore – Maksimalne stope financiranja Horizon Europe su:

 • Istraživanje i inovacije: 100%
 • Inovacijska aktivnost: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
 • Koordinacija i podrška: 100%
 • Program sufinanciranja: između 30% i 70%
 • Inovacije i uvođenje na tržište: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
 • Aktivnosti osposobljavanja i mobilnosti: 100%
 • Predkomercijalna aktivnost nabave: 100%
 • Aktivnosti za javnu nabavu inovativnih rješenja: 50%

Ostale se stope financiranja mogu odrediti u određenim uvjetima poziva.

Prihvatljivi prijavitelji:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.


[1] Kako bi se osigurao uravnotežen portfelj, potpore će se dodijeliti prijavama ne samo po redoslijedu rangiranja, već barem onima koji su najbolje rangirani unutar zadanih tema, pod uvjetom da prijave dosegnu sve pragove. Proračun se dijeli između tema HORIZON-CL5-2021-D2-01-09, HORIZON-CL5-2021-D2-01-10 i HORIZON-CL5-2021-D2-01-11.

Tags: