Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Otvoren: 25.03.-31.12.2022. (ili s danom iskorištenosti predviđenih sredstava)

Prihvatljivi prijavitelji:

  • javne ustanove
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • trgovačka društva i obrtnici

Predmet financiranja: priprema projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima NPOO

Prihvatljivi troškovi:

  • usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi
  • usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili  projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja;
  • usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja;
  • usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine;
  • usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Ukupan iznos raspoloživih sredstva: 3.000.000,00 kn

Stopa sufinanciranja: do 100%

Maksimalni iznos sufinanciranja: do 700.000,00 kn (javnim ustanovama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave) odnosno do 450.000,00 kn (trgovačkim društvima i obrtnicima)