Sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (za pravne osobe)

Zaprimanje prijava: od 25.04.2022. (od 9 h preporučeno poštom ili osobno u prijamni ured) do trenutka iskorištenja sredstava

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice regionalne i lokalne samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, ustanove, zadruge, trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatni iznajmljivači, kao i samostalne djelatnosti i ostali pravni subjekti (izuzev udruga), uključujući i upravitelje višestambenih zgrada, koji će se moći prijaviti u ime suvlasnika te vjerske zajednice

Maksimalna stopa sufinanciranja: do 40, 60 ili 80% – ovisno o lokaciji na kojoj se provodi projekt

Maksimalni iznos sufinanciranja: 1,4 milijuna kuna

Moguće je i retroaktivno sufinanciranje, ako nije stariji od 24.9.2020. godine, od kada se počeo primjenjivati Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.

Prihvatljivi troškovi: dizalice topline, sunčane toplinske kolektore, kotlove na drvnu sječku/pelete ili pirolitičke kotlove te za integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u izoliranom (off-grid) ili mrežnom pogonu; osim opreme, sufinancira se i izrada glavnog projekta te stručni nadzor

Tags: