Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

Otvoren: 07.11.2022. – 07.02.2023.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.250.000.000,00 HRK (165.903.510,52 EUR)

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju – 1.020.000.000,00 HRK (135.377.264,58 EUR) za sljedeće aktivnosti:

 • potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod malih, srednjih i velikih poduzeća, uključujući ulaganja: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije,
 • nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod malih, srednjih i velikih poduzeća ili smanjenja otpada te na prelazak na kružno gospodarstvo.

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu – 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42 EUR) za sljedeće aktivnosti:

 • ulaganja prihvatljiva za okoliš i učinkovitost resursa: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, potpora procesima digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća.

Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma – 180.000.000 HRK (23.890.105,51 EUR) za sljedeće aktivnosti:

 • ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i u sektoru visokog obrazovanja.

Grupa 1: RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA PRIHVATLJIVIH ZA OKOLIŠ, UČINKOVITOST RESURSA TE ZELENU I DIGITALNU TRANZICIJU

PREDMET POZIVA:

Poticanje ulaganja u turizmu, u svim kategorijama Indeksa turističke razvijenosti (u daljnjem tekstu: ITR), u slijedeće:

 1. ugostiteljske objekte za smještaj više dodane vrijednosti i/ili,
 2. dodatni sadržaj ugostiteljskih objekata za smještaj i/ili,
 3. turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova

gdje sve tri kategorije ulaganja uvode procese prihvatljive za okoliš, kružno gospodarstvo, digitalne tehnologije i unaprjeđuju higijensko-zdravstvene i sigurnosne uvjete.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: 

MSP-i i velika poduzeća registrirana u sektorima:

 • 55.1 Hoteli i sličan smještaj
 • 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje
 • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

Prijavitelj mora djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

BUDŽET:

Ukupna alokacija: 1.020.000.000,00 HRK (135.377.264,58 EUR)

Min: 2.000.000,00 HRK (265.445,62 EUR)

Max: 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42 EUR)

INTENZITET POTPORE:


Regionalne potpore za ulaganje
(članak 13. i 14. Uredbe 651/2014)
Mikro i malaSrednjaVelika
HR 02 Panonska Hrvatska
HR 06 Sjeverna Hrvatska
706050
HR 03 Jadranska Hrvatska605040
HR 05 Grad Zagreb554535

Maksimalan intenzitet potpore prema veličini poduzeća u %

* Intenzitet regionalne potpore za ulaganje, računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja

Ostale potpore: do 85% (ovisno o vrsti potpore)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Obavezne aktivnosti za zelenu tranziciju

Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za zelenu tranziciju te najmanje dvije aktivnosti za zelenu tranziciju iz drugih kategorija:

– građenje objekata

– aktivnost ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti;

Druge kategorije aktivnosti za zelenu tranziciju

– opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa, smanjenjem utroška energije i vode, smanjenjem emisija CO2 ili smanjenjem nastanka otpada prilikom obavljanja djelatnosti;

– uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji;

– ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije;

– uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača;

– uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike;

– ulaganja u održivu mobilnost;

– ulaganja u zelene vještine.

Obavezne aktivnosti za digitalnu tranziciju

Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost za digitalnu tranziciju:

– uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje s ciljem digitalne transformacije;

– uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije.

Druge kategorije aktivnosti za digitalnu tranziciju

– ulaganja u digitalne vještine

Neobavezne aktivnosti:

– uređenje okoliša;

– uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda;

– ulaganja u usavršavanje;

– savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;

– izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije.

 • aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezana s aktivnostima projekta (povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice)
 • aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora
 • aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti postojeće zgrade koja je predmet projekta
 • aktivnosti koji se odnose na održivu mobilnost: ulaganje u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika potpore koji obavlja turističko-ugostiteljsku djelatnost
 • aktivnosti usavršavanja izravno povezane uz projektne aktivnosti
 • aktivnosti ulaganja u vozila i plovila s nultim ili niskom emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti te potporne aktivnosti povezane s provedbom projekta (aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije; savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta; aktivnosti revizije projekta; aktivnosti stručnog nadzora)

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu
 • troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (uvođenje rješenja za optimizaciju procesa – ERP, CRM, Ecommerce, itd; troškovi informatičko-komunikacijskih rješenja – softver; nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva)
 • troškovi ulaganja neophodni za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora
 • troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti (npr. obnova ovojnice zgrade, zamjena rasvjete učinkovitijom, uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom i sl.)
 • troškovi ulaganja u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika potpore koji obavlja turističko-ugostiteljsku djelatnost
 • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s
 • projektom usavršavanja
 • troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja
 • troškovi ulaganje u vozila i plovila s nultim ili niskim emisijama ugljika za potrebe obavljanja djelatnosti
 • troškovi komunalnog doprinosa (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine)
 • troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine), uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, revizije, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja itd.)
 • troškovi za pripremu postupka certificiranja i provjeru sukladnosti sa zahtjevima certifikata ili eko-oznaka ( EU ECOLABEL, EMAS, itd) (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine)
 • troškovi izrade studije utjecaja na okoliš (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine)
 • trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije (uključujući investicijsku studiju), a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 60.000,00 HRK
 • (7.963,37 EUR)
 • upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 185.000,00 HRK (24.553,72 EUR)
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 50.000,00 HRK (6.636,14 EUR)
 • trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, do najvišeg iznosa troška revizije od 50.000,00 HRK (6.636,14 EUR)
 • troškovi stručnog nadzora i sl.

Grupa 2: ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA MALIH IZNAJMLJIVAČA TE NJIHOVA TRANSFORMACIJA U PODUZETNIKE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

PREDMET POZIVA: Poticanje ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele (hotel, hotel baština, difuzni hotel, aparthotel, turističko naselje i pansion) najmanje kategorije tri zvjezdice.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: fizička osoba (postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača, sukladno Rješenju o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu)

Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

BUDŽET:

Ukupna alokacija: 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42 EUR)

Min: 100.000,00 HRK (13.272,28 EUR)

Max: 1.506.900,00 HRK (200.000,00 EUR)

INTENZITET POTPORE: do 85% prihvatljivih troškova u kategoriji ITR 0, 1, 2, 3, 4.

​PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Aktivnosti za zelenu tranziciju

 • građenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smještaj i pripadajućeg dodatnog sadržaja
 • uvođenje zelenih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji
 • ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti
 • ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike
 • ulaganja u održivu mobilnost
 • uređenje okoliša
 • uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda
 • uvođenje certifikata ili eko oznaka (EU ECOLABEL, EMAS itd.)

Aktivnosti za digitalnu tranziciju

 • uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije
 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje

Potporne aktivnosti povezane s provedbom projekta:

 • aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije
 • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta
 • aktivnosti stručnog nadzora
 • ulaganja u usavršavanje

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • trošak gradnje, rekonstrukcije objekata
 • opremanje objekata, uključujući opremanje povezano s digitalizacijom
 • uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koji se temelje na kružnom gospodarstvu, obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti
 • poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za potrebe objekata koji su predmet projektnog prijedloga;
 • troškovi ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti postojećeg objekta
 • uvođenje rješenja za održivu uporabu vode, uključujući primjenu mjera za ponovnu uporabu vode;
 • trošak za osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom
 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja (softver)
 • uređenje zelenih površina
 • troškovi za pripremu postupka certificiranja i provjeru sukladnosti sa zahtjevima certifikata ili eko-oznaka (EU ECOLABEL, EMAS, itd)
 • troškovi nabave vozila i plovila s nultim ili niskom emisijama ugljika
 • troškovi predavača i polaznika koji su izravno povezani s usavršavanjem
 • troškovi komunalnog doprinosa (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine)
 • troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine), uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte, projekte unutarnjeg uređenja itd.);
 • troškovi izrade studije utjecaja na okoliš (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine)
 • trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije koji je prihvatljiv od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 20.000,00 HRK (2.654,46 EUR)
 • upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge, uključujući izradu dokumentacije za nabavu (do najvišeg iznosa od 70.000,00 HRK (9.290,60 EUR)
 • troškovi stručnog nadzora i sl.

GRUPA 3: POTICANJE RAZVOJA PROIZVODA I USLUGA TE POSLOVNIH MODELA U EKOSUSTAVIMA U LANCU VRIJEDNOSTI TURIZMA KOJE DOPRINOSE ZELENOJ I DIGITALNOJ TRANZICIJI I RJEŠAVANJU KLJUČNIH IZAZOVA U SEKTORU TURIZMA

PREDMET POZIVA: Poticanje ulaganja poduzetnika u razvoj proizvoda i usluga te poslovnih modela unutar jednog ili više područja istraživanja, razvoja i inovacija u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma

Prihvatljivi partneri su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala i srednja poduzeća sukladno definiciji u prilogu natječajne dokumentacije, velika poduzeća koja ne ispunjavanju kriterije definirane prilogom ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koje svojim znanjem, resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim) i istraživačkim kapacitetima doprinose u provedbi projekta istraživanja i razvoja.

BUDŽET:

Ukupna alokacija: 180.000.000,00 HRK (23.890.105,51 EUR)

Min: 2.000.000,00 HRK (265.445,42 EUR)

Max: 21.000.000,00 HRK (2.787.178,98 EUR)

INTENZITET POTPORE: od 25% – 85% (ovisno o vrsti potpore)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: 

 1. Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:
  1. industrijsko istraživanje
  1. eksperimentalni razvoj
  1. studije izvedivosti.
 2. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

Aktivnost 2 se ne može provoditi samostalno, nego isključivo u kombinaciji s aktivnostima istraživanja i razvoja pod točkom 1.

Aktivnost 2 prihvatljiva je za poduzetnike iz ekosustava turizma, odnosno nije prihvatljiva za poduzetnike iz drugih ekosustava u lancu vrijednosti turizma te nije prihvatljiva za OIŠZ.

 • Potporne aktivnosti
  • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta
  • izrada studijske, projektno-tehničke dokumentacije

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera (istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja) koji će raditi na provedbi projekta
 • neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja (troškovi uredskog prostora – najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt
 • ostali izdaci poslovanja, prihvatljivi do 25% ukupne vrijednosti Projekta
 • troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima, te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt
 • trošak izrade studije izvedivosti prihvatljiv je samo ukoliko je povezan s drugim aktivnostima industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga
 • troškovi za partnera koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu sa najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta
 • troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije (uključujući investicijsku studiju), a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 100.000,00 HRK (13.272,28 EUR)
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu od strane vanjskih pružatelja usluge i upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 235.000,00 HRK (31.189,86 EUR)
 • trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, do najvišeg iznosa troška revizije od 50.000,00 HRK (6.636,14 EUR)