Cilj programa kreditiranja: realizacija investicijskih projekata malih i srednjih te velikih poduzetnika u turističkoj djelatnosti, a kojima se stvaraju uvjeti za poticanje zapošljavanja, produženje turističke sezone te povećanje prihoda u turizmu s ciljem podizanja konkurentnosti turističkih destinacija

Korisnici kredita: trgovačka društva, obrtnici i ustanove

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

I. Osnovna sredstva:

 • osnivačka ulaganja
 • zemljište, građevinski objekti
 • oprema i uređaji
 • brodovi i drugi plovni objekti

II. Trajna obrtna sredstva – do 30 % iznosa kredita

U dijelu osnovnih sredstava u investiciji, krediti se najvećim dijelom odobravaju za:

 • troškove kupnje, izgradnje novih, dogradnje/nadogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove i modernizacije postojećih objekata
 • nabavku uređaja i opreme
 • manjim djelom za kupnju zemljišta i uređenje infrastrukture u funkciji ulaganja u projekt te osnivačka ulaganja (dokumentacija, dozvole, doprinosi i sl.)
 • kupnju, izgradnju i opremanje novog, rekonstrukciju, popravak i modernizaciju postojećeg plovnog objekta

Nisu prihvatljiva ulaganja u apartmane, kao vrstu smještaja te kuća za odmor/vila osim u sljedećim slučajevima poduzetničkih ulaganja:

Način kreditiranja i podnošenja zahtjeva za kredit: kreditiranjem putem poslovnih banaka, izravnim kreditiranjem, kreditiranjem po modelu podjele rizika

Iznos kredita:

 • najviši iznos kredita nije ograničen
 • zahtjevi koji su manji od 80.000,00 kuna, u pravilu se neće razmatrati u okviru ovog Programa

HBOR u pravilu kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

Poček: do 4 godine

Rok otplate: do 17 godina uključujući i poček

Kamatna stopa: od 2 do 4%

Naknade:

 • naknada za obradu kreditnog zahtjeva (0,8 % jednokratno na iznos odobrenog kredita, a najmanje 500,00 (petsto) kuna)
 • naknada za rezervaciju sredstava (obračunava se kvartalno u visini od 0,25% godišnje na iznos odobrenih a neiskorištenih sredstava, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu)