Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Otvoren: 28.09. – 15.11.2022.

Osnovni uvjeti:

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva je zgrada:

 • koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena,
 • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
 • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
 • ima najviše 3 (tri) stambene jedinice,
 • − ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Obiteljska kuća može biti i pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili se nalaziti u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro.

Obiteljska kuća u kojoj se provodi Projekt mora biti energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

 • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj,
 • B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv

Ukupan iznos raspoloživih sredstva: 95.000.000,00 kuna (12.608.666,80 eura)

Maksimalni iznos sufinanciranja: do 128.000,00 kuna (16.988,52 eura) po obiteljskoj kući

Maksimalna stopa sufinanciranja:

 • do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka
 • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka
 • do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, nastali nakon objave Poziva

Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa. Troškovi mjera su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete Poziva.

Prihvatljivi sustavi za korištenje OIE:

 • Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode
 • Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora
 • Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima
 • Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu

Prilikom utvrđivanja opravdanih troškova mjera primjenjuju se ograničenja za mjere ugradnje sustava za korištenje OIE

MjeraNajviši iznos
opravdanog troška (kuna)
Najviši iznos
opravdanog troška (eura)

M1. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za
grijanje prostora ili prostora i potrošne vode
60.000,007.963,37

M2. Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora
(GWP≤ 2150)
80.000,0010.617,82

M3. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima40.000,005.308,91
M4. Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije
za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom
radu
80.000,0010.617,82  
Tags: