HAMAG-BICRO otvorio je  Financijski instrument INVESTICIJSKI ZAJMOVI namijenjen subjektima malog gospodarstva kojima će se izravno odobravati zajmovi za projekte zelene i digitalne tranzicije MSP-a te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti.

Svaka investicija odnosno projekt u okviru Financijskog instrumenata, mora biti u skladu s načelom “Ne činjenja znatne štete” u sklopu svih šest okolišnih ciljeva definiranih EU taksonomijom:

 • Ublažavanje klimatskih promjena
 • Prilagodba klimatskim promjenama
 • Održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa
 • Prelazak na kružno gospodarstvo
 • Sprečavanje i kontrola onečišćenja
 • Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava

Projekti zelene tranzicije ili ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa i poboljšanje učinkovitosti resursa MSP-a podrazumijevaju npr. ulaganja u zelene tehnologije, kružno gospodarstvo, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i dr.

Projekti digitalizacije poslovanja MSP-a obuhvaćaju uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima poslovanja i njihova potpuna integracija te edukacija zaposlenika i korisnika, a podrazumijeva ulaganja u npr. digitalizaciju procesa proizvodnje, nabave, prodaje i ostalih poslovnih procesa, digitalizaciju procesa pružanja usluga, ulaganje u Industriju 4.0.

Projekti usmjereni na jačanje konkurentnosti i otpornosti su projekti u kojima se sredstva odobrenog kredita koriste za ulaganja u nove tehnologije, vozila i opremu za npr. izgradnju, proširenje, adaptaciju ili uređenje objekata namijenjenih za obavljanje poslovne djelatnosti, druge namjene potrebne za povećanje obujma poslovanja, produktivnosti, zapošljavanja i internacionalizaciju poslovanja.

Prihvatljive namjene zajma su:

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i sl.
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma
 • podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG BICRO

KORISNICI investicijskog zajma

 • imaju status „subjekta malog gospodarstva”
 • registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam
 • imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi

UVJETI I OTPLATA ZAJMA

Iznos zajma: do 100.000,00 eura

Kamatna stopa: 0,8%

Rok korištenja: 6 mjeseci od isplate zajma

Poček: do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine

Rok otplate: od 1 godine do 10 godina uključujući poček

Dinamika otplate: kvartalne/mjesečne rate

Instrumenti osiguranja: zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a

Naknada za odobrenje zajma: bez naknade

ROK VAŽENJA: do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.06.2026. godine

Tags: