EUREKA je program kojim se snažno potiču mala i srednja poduzeća u istraživačko-razvojnim aktivnostima, ali i suradnja s međunarodnim partnerima.  Znanstveno-istraživačke institucije (javne visokoškolske ustanove i javni istraživački instituti) mogu se uključiti u projekt kao dodatni partner, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu bez partnera iz gospodarstva. Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi najviše 150.000 EUR ili do 50 % udjela hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje.

Osnovu EUREKA-e čine individualni projekti barem dviju zemalja članica, no osim takvih projekata postoje i grupacije unutar strukture koji se razlikuju po načinu prijave od individualnih projekata. Projekti se prema vrsti dijele na individualne, klastere, tematske mreže ili Eurostars program namijenjen istraživačkim aktivnostima u civilne svrhe.

Maksimalno trajanje projekta je tri godine (36 mjeseci), a budžet za 2014. godinu iznosi 5 milijuna kuna.  Tetida je sklopila prvi partnerski ugovor za ovaj inovativni program s tvrtkom VIKING d.o.o. koja se bavi inovativnim rješenjima s naglaskom na promet i transport.