JAVNI NATJEČAJI I POZIVI

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

PROCES PRIJAVE NA NATJEČAJ:

1. popunite obrazac (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq77Lm9hw13ED9LOrEdVI1CHkYeYqcMIsustN832cIsjg8AQ/viewform)
2. u roku od 48 sati dobit ćete ponudu za instalaciju solarne elektrane
3. ukoliko prihvaćate ponudu, izrađuje Vam se glavni projekt
4. na osnovu glavnog projekta, traži se suglasnost HEP-a za instalaciju
5. na osnovu glavnog projekta i dozvole HEP-a, javljate se nama
6. šaljemo vam ponudu za prijavu na natječaj
7. potpisujemo ugovor o suradnji za prijavu na natječaj
8. prijavljujemp Vas na natječaj
9. instalacija i plaćanje solarne elektrane
10. povrat investicije od Fonda

kontakt: anita@tetida.eu

Odgovori