STRATEGIJE RH

Republika Hrvatska obvezala se na prihvaćanje europskog klimatsko-energetskog paketa Direktive 2009/28/EZ o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora.

Strategija energetskog razvoja Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu predviđa znatno veći udio proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, veću energetsku učinkovitost i smanjenje emisije stakleničkih plinova. Do 2030. planirano je povećanje udjela obnovljivih izvora u odnosu na potrošnju na barem 32% (s potencijalnim povećanjem do 36,4%), dok bi do 2050. navedeni udio trebao iznositi  65%.

Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan (NECP) za razdoblje od 2021.-2030. godine planira ostvarenje cilja od 13,2% udjela OIE u potrošnji energije u prometu.


FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Fond ima ključnu ulogu u poticanju primjene mjera povećanja energetske učinkovitosti, čijim se sredstvima (su)financiraju projekti energetske obnove i projekti korištenja obnovljivih izvora energije kroz programe energetske obnove.

U razdoblju od 2014. – 2020. Fond je osigurao više od 175 milijuna kuna za programe kojima se poticalo korištenje OIE.