DO 100% FINANCIRANJA ZA OBNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Otvoren je javni poziv za prijavu korisnika zainteresiranih za  obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala. 

Svrha: dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi:
– prihvatljivi opći troškovi;
– prihvatljivi materijalni troškovi.

Prihvatljivi opći troškovi:
– troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka;
– troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Prihvatljivi materijalni troškovi:
– investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta;
– građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
– popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju;
– nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja;
– kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja;
– označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze:
– Korisnik podnosi prvi dio zahtjeva za potporu u roku od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017.g. do 12:00 sati;
– Drugi dio zahtjeva za potporu korisnik je dužan podnijeti nakon sklapanja ugovora o financiranju, najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

Više informacija o navedenom natječaju zatražite na info@tetida.eu