OSIGURANE POTPORE ZA SPECIJALIZACIJU DOKTORA MEDICINE

Objavljen je poziv za financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine. 

Cilj: poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite u depriviranim i manje atraktivnim područjima i ranjivim skupinama kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine koristeći sredstva Europskog socijalnog fonda, na način da se poveća broj specijalizacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, kliničke radiologije na manje atraktivnim i depriviranim područjima te hitne medicine na području Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji: 39 domova zdravlja ili 21 zavoda za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave definiranih Odlukom ministra zdravstva.

Prihvatljive aktivnosti:
1. Aktivnosti povezane s provedbom plana i programa Specijalističkog usavršavanja doktora medicine
 u sljedećim djelatnostima:
– obiteljske medicine;
– pedijatrije;
– ginekologije i opstetricije;
– kliničke radiologije;
– hitne medicine;
2. Upravljanje projektom i administracija:
– upravljanje projektom (financijsko i administrativno);
– praćenje i izvještavanje o provedbi (dostava izvješća i popratne dokumentacije Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje);
3. Promidžba i vidljivost:
– izrada promotivnih materijala (plakata, video-sadržaja, brošura, letaka, priručnika i ostalo);
– objava na internetskim stranicama informacija o projektu te diseminacija informacija o projektu putem drugih medija (tisak, radio, televizija).

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 187.000.000,00 HRK

Najniža vrijednost potpore: 800.000,00 HRK

Najviša vrijednost potpore: 40.600.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova.

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2018.g.

Više informacija o navedenom natječaju zatražite na info@tetida.eu