DOSTUPNA EU SREDSTVA ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE

Objavljen je natječaj za Internacionalizaciju poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku. 

Predmet: kroz poticanje organizacija za poslovnu podršku će se olakšati malim i srednjim poduzetnicima da zajedničkim nastupom na međunarodnim događajima povećaju mogućnost predstavljanja proizvoda/usluga inozemnoj poslovnoj zajednici, kao i mogućnost poslovne suradnje s inozemnim partnerima. Isto tako, olakšat će se uspostavljanje novih poslovnih kontakata hrvatskih tvrtki sa stranim poslovnim partnerima, što bi trebalo dovesti do sklapanja novih ugovora, a time i razvoja MSP-ova s potencijalom rasta.

Svrha: potaknuti organizacije za poslovnu podršku da organizacijom nastupa poduzetnika iz Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u povećanom opsegu razviju kapacitete poduzeća i time unaprijede sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima. Navedeno će pridonijeti povećanju prodaje u inozemstvu, raznolikosti vanjske trgovine i udjela izvoza MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prihvatljivi prijavitelji:
– poduzetničke potporne institucije (PPI), upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (u daljnjem tekstu: JRPI): http://reg.mingo.hr/pi/public/
– poduzetničke, gospodarske i obrtničke organizacije osnovane posebnim zakonima;
– udruge poduzetnika, interesne i druge organizacije koje promiču i štite strukovne interese MSP-ova.

Prijavitelj mora djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Sljedeće grupe aktivnosti smatraju se prihvatljivima:

GRUPA 1:
– priprema strategija ulaska na inozemna tržišta za prihvatljive gospodarske djelatnosti (za ciljne skupine MSP-ova s potencijalom za izvoz) na nacionalnoj razini;
– organizacija informativnih događanja na temu internacionalizacije u zemlji i inozemstvu;
– izrada promidžbenih materijala o hrvatskom gospodarstvu – samo ako je povezano s ostalim prihvatljivim aktivnostima te bez navođenja pojedinačnih MSP-ova.

GRUPA 2:
– organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja) u zemlji i inozemstvu;
– organizacija kolektivnih nastupa na međunarodnim sajmovima14 u inozemstvu (za prihvatljive gospodarske djelatnosti);
– organizacija nastupa na sajmovima u kojima je Hrvatska zemlja-partner (uz prihvaćanje Hrvatske kao zemlje-partnera na sajmu u inozemstvu po donesenoj Odluci Vlade RH).

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 38.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 760.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 7.600.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 100%

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2017.g.

Više informacija o navedenom natječaju zatražite na info@tetida.eu