Značajna sredstva odvojena za male i srednje poduzetnike

Mali i srednji poduzetnici imaju na raspolaganju u ovom trenutku nekoliko natječaja. Bitno je na vrijeme krenuti kako bi iskoristili europska sredstva za vašu tvrtku.

1. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Restrukturiranje su 1.500.000,00 eura. Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000,00 eura, a maksimalni 750.000,00 eura. Razina potpore iznosi 50% ukupno prihvatljivog troška.

2. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018.

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Investicije su 3.000.000,00 eura. Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000,00 eura, a maksimalni je 1,5 mil. eura.

3. Podmjera 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi mjere 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupni maksimalni iznos sredstava ove potpore je 3.500.000,00 eura. Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000,00 eura, a najviša vrijednost može iznositi 1.000.000,00 eura. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova.  

4. Javni poziv za program Provjere inovativnog koncepta (PoC6)

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za sufinanciranje pretkomercijlanih aktivnosti inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata koji se nalaze u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa prema procedurama Programa provjere inovativnog koncepta.

Ciljevi su; omogućiti poduzetnicima financiranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi razvoja i komercijalizacije, povećanje broja inovativnih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa te omogućivanje stvaranja novih poduzeća utemeljenih na znanju.

Ukupni budžet za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem ovog javnog poziva planiran je u iznosu od ukupno 16.000.000,00 HRK u okviru proračunske aktivnosti A767029 Drugi projekt tehnologijskog razvoja. Najmanji iznos sredstava je 35.000,00 HRK, a najveći 350.000,00 HRK.
5. Podrška politici za rast u području unutarnjeg tržišta: Studija izvodljivosti koja se odnosi na stvarnu provedbu zajedničkog postupka prekogranične nabave od strane javnih kupaca iz različitih država članica

Opći cilj ove studije je ocijeniti izvodljivost provedbe zajedničkog postupka prekogranične nabave od strane javnih naručitelja ili središnjeg tijela za nabavu koje se nalazi u različitim državama članicama, a koje obuhvaća upraviteljske, pravne i organizacijske aspekte. Izvršitelj će pružiti preporuke o tome kako rješavati te izazove, kao i akcijski plan/smjernice za provedbu sličnih projekata od strane drugih kupaca.

Ukupni maksimalni iznos sredstava po ovom Pozivu je 130.000,00 eura.