Poziv na sudjelovanje u novom savjetovanju

Otvoreno je novo savjetovanje koje je moguće pronaći na sljedećoj poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=2389

Tema savjetovanja je: Nacrt Pravilnika o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom utvrđuju se način i uvjeti provedbe Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ unutar mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske Odlukom, Klasa: 022-03/15-04/246, Ur. broj: 50301-05/25-15-2 od 24. lipnja 2015.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.12.2015.