Zašto je strateški plan općina i gradova važan ?

Često se susrećemo s pitanjem zašto je zapravo strateški plan razvoja općina i gradova važan. Odgovor je uvijek isti – radi se o dokumentu koji daje smjernice razvoja lokalne zajednice  i omogućuje postizanje više kvalitete života, prosperitet i opći društveni napredak. Ako ne znate kamo idete – teško da ćete tamo ikada doći. I iako je to poznata rečenica iz jednog kultnog književnog djela odlično ocrtava smisao strategije.

Strategija je dokument koji definira razvojne pravce lokalne zajednice kako bi odgovorila na izazove kao što su nezaposlenost, pad broja stanovništva, loša infrastruktura. To je osnovna za povlačenje sredstava iz fondova EU kad govorimo o jedinicama lokalne i područne samouprave. Strateškim planom lokalna zajednica osmišljava vlastiti razvoj, definirati vlastite strateške ciljeve, prioritete i programe koji moraju biti usklađeni sa politikom i strateškim smjernicama regionalnog i ruralnog razvoja na razini EU, RH i županije. Ona omogućuje učinkovito upravljanje lokalnim razvojem te podrazumijeva sustavno razvijanje održivog gospodarskog razvoja, visoki standard života i očuvan lokalni okoliš.