Sporazum o partnerstvu s Hrvatskom

Nakon višemjesečnih priprema i ispravaka, Europska komisija donijela je „Sporazum o partnerstvu 2014-2020” s Hrvatskom koji je temelj sljedećeg frameworka, a kojim se utvrđuje strategija za optimalno korištenje europskim strukturnim i investicijskim fondovima u Hrvatskoj. Sporazumom koji je  donesen utire se put za ulaganja u ukupnom iznosu od 8,6 milijardi € u okviru kohezijske politike u razdoblju od 2014 do 2020.

Za Hrvatsku su izdvojene i dvije milijarde € za ruralni razvoj te 252,6 milijuna € za ribarstvo i pomorski sektor. Ulaganjima EU-a želi se ojačati konkurentnost, razvijati gospodarstvo koje će biti ekološki prihvatljivo i u kojem će se učinkovito raspolagati resursima, poduprijeti aktivne mjere zapošljavanja i suzbijati socijalna isključenost. Slijedeći korak je potpisivanje od strane ERU Operativnih programa, a nakon što oni budu potvrđeni kreću i prvi natječaji.