Uskoro sredstva za uporabu znakova Izvorno hrvatsko

Mala i srednja poduzeća od lipnja će se moći javljati na natječaj za bespovratna sredstva vezana uz poticanje dobrog upravljanja i demokratizacije.

Cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je povećana uporaba priznatih normi i znakova kvalitete koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima i povećan izvoz i konkurentnost.

U okviru ovoga natječaja prihvatljive aktivnosti su:
Aktivnost 1 – ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja
Aktivnost 2 – stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi, Tradicijski i umjetnički obrt i sličnih priznatih znakova kvalitete
Aktivnost 3 – certifikacije proizvoda, procesa i usluga odnosno potvrđivanja sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s određenom normom ili specifikacijom (u skladu sa smjernicama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju smjernice)
Aktivnost 4 – Akreditacija tijela za ocjenjivanje sukladnosti i to:
a) akreditacija laboratorija za određene metode ispitivanja
b) Akreditacija inspekcijskih, certifikacijskih i verifikacijskih tijela (tijela koja provode tehničku inspekciju, certifikaciju proizvoda, procesa i usluga sustava upravljanja i osoba, te verifikacijske aktivnosti sukladno propisima koje proizvođači moraju zadovoljiti.

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 20.000.000 eura. Najviši iznos koji se može dodijeliti je do 1.500.000 kuna.

Stopa sufinanciranja iznosi 85% od ukupno prihvatljivih troškova.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. lipnja 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@tetida.eu