Energetska obnova zgrada u obrazovanju

Jedinice lokalne i područne samouprave kao i škole i fakulteti moći će uskoro aplicirati za bespovratna sredstva kojima će povećati energetsku učinkovitost zgrada.

Cilj  ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’je omogućiti potporu javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u realizaciji energetske obnove zgrada javnog sektora – osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove i dr..

Specifični cilj natječaja je smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

Prihvatljivi prijavitelji su središnja država, vlasnici/korisnici zgrada, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove u vlasništvu središnje države ili vlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove)

Prihvatljive aktivnosti su:
-energetska obnova javnih zgrada: obnova ovojnice zgrade – krov, ovojnica, pod, vanjska stolarija, sustav grijanja prostora, sustav grijanja potrošne vode, sustav hlađenja, sustav prozračivanja, unutarnja rasvjeta, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje, toplana na biomasu itd. ukoliko se proizvedena energija kao rezultat projekta koristi za vlastite potrebe, centralno upravljanje instalacijama zgrade, sustav daljinskog očitanja potrošnje energije i vode.
– nabava opreme potrebne za energetsku obnovu zgrada
– tehnička pomoć i aktivnosti vidljivosti i komunikacije: pružanje usluga tehničke pomoći korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta te izrada energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, pružanje usluga nadzora radova, pružanje usluga PR/komunikacijskih aktivnosti u svrhu povećanja vidljivosti projekta, aktivnosti upravljanja projektom (npr. oprema te troškovi jedince za implementaciju projekta, tehničke pomoći itd.)

Stopa sufinanciranja iznosi do 30% (dodatnih 30 – 70 % sredstava osigurava FZOEU sukladno svojim odgovarajućim pravilnicima) opravdanih troškova od ukupno prihvatljivih troškova.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30. lipnja 2015.
Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@tetida.eu