Uskoro novi natječaji iz operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Europska komisija odobrila je Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“ vrijedan 6,8 milijardi eura. Prvi krug natječaja biti će vrijedan više od 180 milijuna eura te će naglasak biti na istraživanju, razvoju i povezivanju znanosti i gospodarstva.

Programi koji će biti sufinancirani moraju se odnositi na osnovne osi; jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije, poslovna konkurentnost, promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Klimatske promjene i upravljanje rizicima, zaštita okoliša i održivost resursa, povezanost i mobilnost, socijalno uključivanje i zdravlje, obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje te tehnička pomoć.

U pojedinim područjima korisnici će moći biti i jedinice lokalne i regionalne samouprave, a ulagat će se i u mrežu toplinarstva, renoviranje i modernizaciju te ulaganje u čišće i efikasnije tehnologije kao i poboljšanje regionalne mobilnosti.

Programi ulaganja u obrazovanje i cjeloživotno učenje omogućiti će subvencije za različite aktivnosti poput nabave informacijsko komunikacijske tehnologije za osnovne i srednje škole, dovršetak izgradnje započetih studentskih domova i izgradnju novih kao i poboljšanje raspoloživosti različitih socijalnih usluga u zajednici.