Objavljen natječaj za „Trajnu obustavu ribolovne aktivnosti“

U Narodnim novinama broj 154/2014 od 24. prosinca 2014. objavljen je natječaj za mjeru 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnosti“ iz Europskog fonda za ribarstvo 2007.-2013.

Od 15. siječnja 2015. do 2. ožujka 2015. potencijalni korisnici mogu predati prijave.

Predmet potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za trajnu obustavu ribolovne aktivnosti u skladu s nacionalnom shemom smanjenja ribolovnog napora koja je sastavni dio Plana prilagodbe ribolovnog napora.
Trajna obustava ribolovne aktivnosti provodi se u segmentima gospodarskog ribolova na moru, i to u:

  • ribolovu okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama, i
  • ribolovu pridnenim povlačnim mrežama – koćama.

BITNO JE NAGLASITI da se trajna obustava ribolovne aktivnosti provodi uništavanjem ili prenamjenom ribarskog plovila.