Uskoro natječaji za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

Sažetak:

  • Opći cilj: Postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama stambenog sektora.

    Specifični cilj: Doprinijeti ostvarenju ciljeva i mjera određenih u Nacionalnom programu energetske obnove višestambenih zgrada i Trećem Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti. Procjenjuje se da će tijekom programskog razdoblja 2014.-2020. oko 10 000 kućanstava (uključujući oko 7000 kućanstva u sklopu višestambenih zgrada koji su predmet ovog Poziva i oko 3000 kućanstva u obiteljskim kućama) imati koristi od poboljšanog gospodarenja energijom i potrošnjom. U području obnovljivih izvora energije postoji značajni potencijal fokusiran na upotrebu biomase, solarne energije i dizalica topline. Taj potencijal će biti postavljen za cilj kroz integrirani pristup, tj. tako da sustavi za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe određenih stambenih zgrada primjene uz mjere energetske učinkovitosti, prvenstveno u svrhe proizvodnje energije za potrebe grijanja/hlađenja.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva  na dostavu projektnih prijedloga, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 532.000.000,00 kuna.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 10.000.000,00 kuna.

Prijavitelji: Suvlasnici višestambenih zgrada putem upravitelja zgrada.