Promicanje održivog korištenja prirodne baštine

Nedavno je najavljen natječaj Promicanje održivog korištenja prirodne baštine čije se otvaranje očekuje krajem rujna 2016. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti:

a) Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima kojoj je osnivač jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave utvrđena člankom 130. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) ili

b) Jedinice lokalne samouprave ili

c) Jedinice regionalne (područne) samouprave.

Osim projektno-tehničke dokumentacije financira se:

 1. Rekonstrukcija i/ili izgradnja posjetiteljske infrastrukture uključujući opremanje te razvoj posjetiteljskih sadržaja i proizvoda utemeljenih na prirodnoj baštini;
 2. Pristupačnost i komunalni sadržaji;
 3. Edukacija i interpretacija;
 4. Promocija i marketing destinacije na temu prirodne baštine.

Na raspolaganju je 280.000.000 kn, a pojedini projekti mogu dobiti od 2.000.000 do 20.000.000 kn uz intenzitet EU potpore do najviše 85%.

Projekti koji se prijavljuju na ovaj Poziv moraju biti locirani unutar barem jedne od triju kategorija područja prirodne baštine navedenih u nastavku, ali izvan područja nacionalnih parkova i parkova prirode:

 1. Sedam kategorija zaštićenih područja iz članka 111. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode):
 • Strogi rezervat
 • Posebni rezervat
 • Regionalni park
 • Spomenik prirode
 • Značajni krajobraz
 • Park-šuma
 • Spomenik parkovne arhitekture
 1. Područja ekološke mreže Natura 2000 prema Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15)
 2. Ostalih područja na teritoriju RH ukoliko se radi o projektima povezanima s vrstama i/ili staništima zaštićenima u skladu s Direktivom o pticama i Direktivom o staništima.

Ukoliko su vam potrebne detaljnije informacije o natječaju, obratite nam se s povjerenjem!