USKORO BESPOVRATNA SREDSTVA ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede najavilo je otvaranje uskoro otvaranje poziva na dostavu projektnih prijedloga vezanih uz Podmjeru 4.4. . Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, tip operacije 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša.

Korisnici

  • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva
    javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima (državne, regionalne i lokalne javne ustanove)
    jedinice lokalne samouprave i civilne udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti i zaštite okoliša.

Prihvatljivi troškovi

  • ulaganje u izgradnju terasa, u podizanje suhozida i živica,uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta, nabava električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka), izgradnja novih i obnova postojećih nastambi za stoku na području prirodne rasprostranjenosti velikih zvijeri, obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu, ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke te kupnja zemljišta za realizaciju projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.
Više o potencijalnim projektima možete doznati na ; info@tetida.eu