Otvorena suradnja s Bosnom i Hercegovinom

Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. zatvoren je 15. lipnja u 15:00 sati.

U okviru 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga ukupno raspoloživa sredstva iznose 25.016.348,00 EUR, dok je ukupna vrijednost traženih sredstava višestruko veća i iznosi 167.581.133,90 EUR.

Tražena sredstva po pojedinačnoj prioritetnoj osi:
Prioritetna os 1 – Unaprjeđenje kvalitete usluga u području javnog zdravstva i socijalne skrbi (tražena sredstva – 19,8 milijuna EUR;
Prioritetna os 2 – Zaštita okoliša i prirode, unaprjeđenje sustava za sprječavanje rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti (tražena sredstva – 65,2 milijuna EUR);
Prioritetna os 3 – Doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturne i prirodne baštine(tražena sredstva – 32,3 milijuna EUR);
Prioritetna os 4 – Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području (tražena sredstva – 50,3 milijuna EUR).

U projektnim prijedlozima sudjeluje 711 projektnih Partnera od kojih je njih 332 iz Hrvatske, 273 iz Bosne i Hercegovine i 106 iz Crne Gore.