Uskoro bespovratna sredstva za razvoj poduzetnišva

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstvaNatječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanjePoduzetništvo

Iznosi sredstava €: 50.000.000

Prijavitelji: Razvojne agencijePoduzetnički inkubatori

Opći cilj ovoga natječaja iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća te bolji pristup visokokvalitetnim uslugama za MSP-e koji teže razvoju, inovativnosti i rastu.

Prihvatljivi prijavitelji su Poduzetničke potporne institucije.

U okviru ovoga natječaja prihvatljive aktivnosti su:
-podrška za stvaranje i razvoj mreže PPI-a, koordinaciju i povezivanje sudionika mreže i definiranje usluga i standarda kao i nadzor nad pruženim uslugama te edukacija djelatnika PPI-a
-pružanje usluga za MSP-e od strane mreže PPI-a
-podizanje razine vještina i znanja zaposlenih u PPI-ima kako bi mogli pružati visokokvalitetne usluge MSP-ima
-organiziranje i koordinacija mentorstva za MSP-e od koje će pružati iskusniji poduzetnici kako bi se ubrzalo savladavanje poteškoća s kojima su poduzetnici suočeni
-promocija savjetodavnih usluga prema poduzetnicima
-podrška za pred-inkubacijske usluge koja će biti pružena od strane pro-inovativnih PPI-a (poput akceleratora) s prikladnom infrastrukturom i uslugama za potragu i odabir inovativnih ideja
-podrška u osnivanju start-upa i spin-offa na temelju inovativnih ideja, što uključuje analizu inovativnog rješenja i njegovog tržišnog potencijala (analiza tržišta, poslovni plan i studija izvedivosti)

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je od 500.000 do 1.500.000 kuna.

Stopa sufinanciranja iznosi 85% od ukupno prihvatljivih troškova.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je 30.rujna 2015. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave. Navedeni iznosi bespovratnih sredstava te stopa sufinanciranja indikativnog su karaktera.