Sredstva za poticanje poduzetništva u lokalnoj zajednici

Uskoro se očekuje objava natječaja za bespovratna sredstva u visini od 70 milijuna eura  koja bi omogućila lokalnoj zajednici snažno ulaganje u infrastrukturu za poduzetništvo.

Prijavitelji mogu biti općine, gradovi i županije, razvojne agencije i različiti poduzetnički inkubatori.

Opći cilj ovog natječaja iz operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ je ulaganje u poslovnu infrastrukturu i povezane napredne poslovne usluge, s ciljem poboljšanja kvalitete takve infrastrukture i usluga, a kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Specifični cilj ovoga natječaja je omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća.
Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog natječaja su:
-potpora za ulaganja za poboljšanje (obnovu) postojeće poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima
-potpora za ulaganja za stvaranje nove poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima
-potpora za razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energija, vodoopskrbe, odvodnje, prometa i veza) unutar postojećih poslovnih / poduzetničkih zona, gdje je manjak takve infrastrukture je prepreka razvoju malog i srednjeg poduzetništva.

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je od 500.000 – 5.000.000 kuna za opremanje, odnosno 1.500.000 – 15.000.000 kuna za izgradnju.

Stopa sufinanciranja iznosi do 85% za JLPS odnosno 35 – 50 % (ovisno o vrsti aktivnosti i statusu korisnika) za ostale korisnike od ukupno prihvatljivih troškova.

 

Želite li pokrenuti poduzetništvo u lokalnoj zajednici putem bespovratnih sredstava Europske unije kontaktirajte nas na : info@tetida.eu