Ugljično negativna održiva proizvodnja biogoriva

Carbon-negative sustainable biofuel production

HORIZON-CL5-2021-D3-03-09

Otvoren: 02.09.2021. – 23.02.2022.

Ukupna vrijednost poziva: 15 milijuna eura (Kako bi se osigurao uravnotežen portfelj, potpore će se dodijeliti prijavama ne samo po redoslijedu rangiranja, već barem onima koji su najbolje rangirani unutar zadanih tema, pod uvjetom da prijave dosegnu sve pragove. Proračun se dijeli između tema HORIZON-CL5-2021-D2-01-09, HORIZON-CL5-2021-D2-01-10 i HORIZON-CL5-2021-D2-01-11.)

Tip aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i inovacija (Aktivnosti kojima je prvenstveno cilj uspostaviti novo znanje ili istražiti izvedivost nove ili poboljšane tehnologije, proizvoda, postupka, usluge ili rješenja. To može uključivati osnovna i primijenjena istraživanja, razvoj i integraciju tehnologije, ispitivanje, demonstraciju i validaciju prototipa malog opsega u laboratoriju ili simuliranom okruženju.)

Razina tehnološke spremnosti (TRL): Očekuje se da će aktivnosti postići TRL 4-5 do kraja projekta.

Očekivani ishod – Ponovna upotreba ili inhibicija biogenih otpadnih plinova iz proizvodnje biogoriva u istom procesu, povećava učinkovitost pretvorbe biomase i potencijal održivosti te ukupnu resursnu i energetsku učinkovitost korištenja biomase. Poboljšanje takve integracije pridonijet će povećanju konkurentnosti i prihvaćenosti tehnologije biogoriva i unaprijedit će europsko vodstvo i globalnu ulogu na području održivih biogoriva.

Očekuje se da će rezultati projekta pridonijeti svim sljedećim očekivanim ishodima:

 • povećati bioenergetsku učinkovitost i održivost
 • povećati održivo korištenje resursa biomase
 • stvaranje negativnih emisija iz proizvodnje biogoriva

Intenzitet potpore – Maksimalne stope financiranja Horizon Europe su:

 • Istraživanje i inovacije: 100%
 • Inovacijska aktivnost: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
 • Koordinacija i podrška: 100%
 • Program sufinanciranja: između 30% i 70%
 • Inovacije i uvođenje na tržište: 70% (osim za neprofitne pravne osobe, gdje se primjenjuje stopa do 100%)
 • Aktivnosti osposobljavanja i mobilnosti: 100%
 • Predkomercijalna aktivnost nabave: 100%
 • Aktivnosti za javnu nabavu inovativnih rješenja: 50%

Ostale se stope financiranja mogu odrediti u određenim uvjetima poziva.

Prihvatljivi prijavitelji:

Bilo koji pravni subjekt odnosno bilo koja fizička ili pravna osoba stvorena i priznata kao takva prema nacionalnom zakonu, pravu EU-a ili međunarodnom pravu, koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u svoje ime, ostvarivati prava i biti podložna obvezama ili subjekt bez pravne osobnosti.

Posebna su pravila za sljedeće kategorije: pridruženi subjekti, pridruženi partneri, subjekti bez pravne osobnosti, tijela EU, zajednički istraživački centri te udruge i interesne skupine.

Pravne osobe koje čine konzorcij imaju pravo sudjelovanja pod uvjetom da konzorcij uključuje: najmanje jednu neovisnu pravnu osobu sa sjedištem u državi članici i najmanje dvije druge neovisne pravne osobe, svaka osnovana u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama.

Tags: