Raspisan je natječaj za obrtnike

U sklopu programa Poduzetnički impuls raspisan je i natječaj iz programskog područja “Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike”.

Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje obrazovanja za obrtništvo u svrhu ulaska kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo koji mogu pridonijeti rastu i razvoju obrtništva.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

  • usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja
  • potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • Obrazovanje u 2014. i 2015. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica
  • Ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2014. i 2015. godini.

Prihvatljivi troškovi su:

  • troškovi polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i pomoćničkog ispita
  • troškovi pripreme za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita
  • troškovi prekvalifikacije
  • troškovi ishođenja dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge) te fizičkim osobama.

Više pogledajte na linku.