Objavljeno tumačenje gospodarskih sektora u podmjeri 7.1. iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju zaprimilo je velik broj upita potencijalnih korisnika za podmjeru 7.1 unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ vezano za prihvatljivost ulaganja unutar izrade ili izmjene i dopune strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik (članak 8., točka c, Pravilnik o provedbi mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ ).

Slijedom navedenih upita tumačenje navedenog članka je da je prihvatljiva izrada ili izmjena i dopuna strateških planova za slijedeće gospodarske sektore:

1. poljoprivreda
2. ribarstvo
3. šumarstvo
4. industrija
5. turizam
6. trgovina
7. promet
8. obrtništvo
9. građevinarstvo
10. informatika
11. energija.