POVEĆANJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ 1. NATJEČAJA ZA MJERU 4

Slijedom iznimnog interesa potencijalnih korisnika za sufinanciranjem ulaganja u sklopu mjere 4, operacije 4.1.1., 4.1.2 i 4.2.1, Ministarstvo poljoprivrede, uz prethodne konzultacije s članovima Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. odlučilo je povećati razinu raspoloživih sredstava za prijave pristigle na 1. natječaj, zaključen 15. travnja 2015. godine.

Podsjetimo, na spomenutom natječaju pristiglo je 1.107 prijava za operaciju 4.1.1., 82 prijave za operaciju 4.1.2., a 91 prijava za operaciju 4.2.1.

Ukupna vrijednost tražene potpore po svim operacijama premašuje iznos od 2 milijarde i 650 milijuna kuna.

Spomenutom odlukom podiže se razina raspoloživih sredstava potpore u operaciji 4.1.1. sa 360 milijuna kuna na 861.840.000 kn, a u operaciji 4.2.1. sa 140 milijuna na 366 milijuna kuna.

Promatramo li ukupno raspoloživa sredstva koja za provedbu mjere 4 imamo u sedmogodišnjem razdoblju, ovim povećanjem iskoristit ćemo ukupno 50% sredstava za provedbu podmjere 4.1, odnosno 55,5% za provedbu podmjere 4.2. već u drugoj godini provedbe programa.

Očekuje se kako će ovo povećanje omogućiti sufinanciranje oko 140 najboljih projekata u podmjeri 4.1.1. (primarna poljoprivredna proizvodnja),  sve prihvatljive projekte prijavljene na operaciju 4.2.1 (prerada), dok su sredstva predviđena natječajem za financiranje operacije 4.1.2. (zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja) već sada dostatna za sufinanciranje svih prihvatljivih projekata.