Do 2 milijuna eura za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva

U najavama Ministarstva poljoprivrede za rujan naći će se i javni poziv za mjeru 4.1.  Potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva. Najniži iznos potpore po projektu je 5.000 eura, a najviši iznosi 2 milijuna eura. Intenzitet potpore raste ako se radi o mladom poljoprivredniku koji je nositelj gospodarstva, zajedničkim projektima ili ulaganju u planinska područja ili područja sa značajnim prirodnim ograničenjima.

Prihvatljivi prijavitelji su  fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja su prema kriteriju ekonomske veličine u 2014. godini iznad:

 • 000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća
 • 000 eura za ulaganja u ostalim sektorima te proizvođačkim organizacijama

Potvrdu o ekonomskoj veličini izdaje Savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede.  Ekonomska veličina računa se množenjem različitih koeficijenata s brojem hektara ili grla ili kljunova, a ne prema financijskim izvještajima.

Trajanje projekta

od odluke o dodjeli sredstava do podnošenja posljednjeg zahtjeva za isplatu

 • do 24 mjeseca za građenje i podizanje nasada
 • do 12 mjeseci za opremanje

Prihvatljiva ulaganja

 • građenje i/ili opremanje objekata za životinje, uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva s pripadajućom infrastrukturom
 • građenje i/ili opremanje upravnog objekta, objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje
 • podizanje novih ili restrukturiranje postojećih nasada osim restrukturiranja postojećih vinograda
 • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na ili izvan poljoprivrednog gospodarstva
 • nabava opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih proizvoda
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila
 • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti prihvatljivih troškova
 • prilagodba novouvedenim standardima
 • troškovi pripreme natječajne dokumentacije
 • uz iznimke troškova zemljišta i natječajne dokumentacije, prihvatljivi su troškovi samo oni koji nastanu nakon predaje zahtjeva za potporu

Neprihvatljivi troškovi

 • porez na dodanu vrijednost, ukoliko je prijavitelj u sustavu PDV
 • nabava rabljene poljoprivredne mehanizacije
 • održavanje opreme i amortizacija
 • troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim općih troškova
 • operativni troškovi te troškovi vlastitog rada na projektu
 • kamate, naknade, doprinosi

Kriteriji odabira projekata

 • ekonomska veličina gospodarstva
 • stručna sprema i radno iskustvo nositelja projekta
 • ulaganje u prioritetne sektore (voće i povrće, stočarstvo, peradarstvo)
 • tip ulaganja – izgradnja, opremanje, nabava mehanizacije
 • ulaganje doprinosi obnovi, očuvanju i poboljšanju ekosustava
 • ulaganje doprinosi učinkovitosti resursa te pomicanja prema gospodarstvu s niskom stopom ugljika otpornom na ekološke promjene
 • ulaganje na području s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima

Ostali kriteriji prihvatljivosti (lista nije potpuna)

 • ulaganja se odvijaju na području Republike Hrvatske
 • nositelj poljoprivrednog gospodarstva, a koji je to manje od 3 godine, mora dokazati stručnu osposobljenost iz odgovarajućeg područja – srednja škola ili  fakultet ili formalan tečaj
 • korisnik mora imati regulirane financijske obveze prema proračunu RH
 • poslovanje mora biti usklađeno sa standardima EU zakonodavstva vezanima uz obavljanje djelatnosti
 • ulaganja se moraju odnositi na poljoprivredne proizvode navedene kao prilog natječaju
 • sužena lista prihvatljivih troškova za  sektor pčelarstva i vinarstva – ono što nije obuhvaćeno zasebnim programima potpora za te  sektore

Dokumenti prijave

 • troškovnik projekta
 • poslovni plan se prilaže za sve projekte ukupne vrijednosti iznad 200.000 kuna te za zajedničke projekte
 • dokument iz kojeg je vidljiva ekonomska veličina gospodarstva (izdaje ga Savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede)
 • procjena utjecaja zahvata na okoliš, ako je potrebna
 • dokaz o stručnoj osposobljenosti prijavitelja za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću
 • ugovor o kupoprodaji i prijedlog za uknjižbu ukoliko korisnik kupuje zemljište ili objekt, elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • za projekte s izgradnjom – ugovor o najmu/koncesiji/zakupu na rok od najmanje 10 godina ukoliko se zemljište/objekt unajmljuje

Prijava i administracija se obavlja putem on-line AGRONET sustava, vrlo mali broj ključnih dokumenata šalje se i poštom.

Nabava po projektu

Za svaku nabavu u okviru projekta se dostavlja jedna ponuda.  Za stjecanje ponude se objavljuje poziv na dostavu ponuda za sve projekte ukupne vrijednosti veće od 75.000 kuna.  Ponuđači kopiju ponude šalju elektronskim putem i u APPRRR.  Korisnik nije dužan prihvatiti najjeftiniju ponudu.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na; info@tetida.eu