Polovicom kolovoza otvoren je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava malim, srednjim i velikim poduzećima, udrugama i klasterima koji žele poboljšati i unaprijediti poslovanje otočnog gospodarstva. Vremena za prijavu imate do kraja listopada, opći cilj projekta je omogućiti lakše zapošljavanje novih djelatnika, unapređenje poslovanja i razvoj otočnog gospodarstva.

Specifični cilj ovog poziva je dodjelom državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima pomoći poslodavcima u smanjenju troškova poslovanja, a time i stvoriti uvjete za očuvanje postojećih radnih mjesta. Cilj joj je da se poslodavcima, koji imaju sjedište i svoju djelatnost obavljaju na otocima, pomogne u poslovanju na način da se za svakog zaposlenog djelatnika s prebivalištem na otoku daje iznos potpore u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće (na otocima I. skupine – slabo razvijenim i nerazvijenim) odnosno pola toga iznosa (na otocima II. skupine – razvijenijim otocima).

Prihvatljivi prijavitelji odnosno korisnici potpora su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:

  • da imaju sjedište na otocima
  • da obavljaju djelatnost na otocima
  • da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima
  • da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva
  • da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50% i
  • da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).

Ukupan iznos budžeta male vrijednosti koje se dodjeljuju jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 eura unutar razdoblja od tri fiskalne godine. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najam ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 eura unutar razdoblja od tri fiskalne godine.

Korisnici potpora na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 100% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće, dok korisnici potpora na otocima druge skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske javite se na info@tetida.eu