Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Svrha Poziva

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Očekivani učinak ulaganja koja se financiraju ovom mjerom jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20% u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20 %.

Bespovratna sredstva dodijelit će se samo financijski održivim poduzećima čija planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Iznos bespovratnih sredstava:

 • za MSP-ove od 99,542,10 do 995.421,06 EUR
 • za srednje kapitalizirana poduzeća od 265.445,62 do 4.645.298,29 EUR

Ulaganja će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije uključujući:

 • Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • Proizvodnja pića
 • Proizvodnja tekstila
 • Proizvodnja odjeće
 • Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
 • Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka
 • Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • Proizvodnja metala
 • Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
 • Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.
 • Proizvodnja namještaja

Prihvatljive aktivnosti su sljedeće:

 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za primjenu zelenih tehnologija u poslovnim procesima poduzeća,
 • Ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora,
 • Provedba energetskog pregleda poduzeća,
 • Savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja.

Intenziteti potpore

Predloženi intenziteti regionalnih potpora za pojedinu regiju:

NUTS 2 regijeOčekivani intenzitet potpore %
Mala poduzećaSrednja poduzećaVelika poduzeća (mid – cap)
Grad Zagreb55%45%35%
Panonska Hrvatska70%60%50%
Sjeverna Hrvatska70%60%50%
Jadranska Hrvatska60%50%40%

Pripremite se na vrijeme za prijavu na natječaj! info@tetida.eu