Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Opći  cilj:
Razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima

Specifični cilj: 
1. Jačanje kompetencija učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama, s posebnim naglaskom na razvoj kompetencija rane identifikacije
2. Razvoj i implementacija individualiziranih i fleksibilnih programa, metoda i oblika rada prilagođenima darovitim učenicima.

Prihvatljivi prijavitelji:
Jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne samouprave, osnovne ili srednje škole sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prihvatljivi partneri:
– sve pravne osobe navedene kao prihvatljivi prijavitelji
– visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta
– znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija
– udruge upisane u Registar udruga
– zadruge upisane u sudski registar
– trgovačka društva
– javne institucije odgovorne za raz razvoj i provedbu obrazovnih politika

Prihvatljive aktivnosti:
Element 1. Upravljanje projektom i administracija
Element 2. Jačanje kompetencija učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama
Element 3. Izrada i provedba individualiziranih programa rada te novih metoda i oblika rada, praćenja i poticanja (potencijalno) darovitih učenika
Element 4: Promidžba i vidljivost

Ukupna raspoloživa sredstava za ovaj Poziv iznose 10.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 400.000,00 HRK dok je najveći iznos po pojedinom projektu 1.000.000,00 HRK.

Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.

Rok dostave projektnih prijava je do 12. prosinca 2016. godine.