U travnju ove godine otvoreni su natječaji za Inovacije u poljima Ribolova i Akvakuture koji će biti otvoreni do 2. kolovoza ove godine. Dok je za ribolov najviši iznos potpore do 100 tisuća eura u protuvrijednosti u kunama, u nekim slučajevima u polju akvakulture taj iznosi može biti i do 500 tisuća eura.

Korisnici potpore inovacija u ribolovu mogu biti: vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama; pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama; zajednički korisnik ili znanstveno tijelo. Prihvatljive su aktivnosti koje provodi ili čije rezultate potvrđuje znanstveno tijelo, a koje se provode s ciljem: razvoja ili razvoja i uvođenja novih ili poboljšanih metoda i tehnika, uključujući metode i tehnike za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata, za smanjenje neželjenog ulova i/ili odbačenog ulova te za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš; razvoja ili razvoja i uvođenja nove ili znatno unaprjeđene opreme; razvoja i/ili uvođenja novih ili znatno unaprjeđenih proizvoda te razvoja i/ili uvođenja novih ili poboljšanih sustava upravljanja i organizacije.

Korisnici potpore inovacija u akvakulturi mogu biti: nositelj dozvole za akvakulturu ili znanstveno tijelo. Prihvatljive su aktivnosti koje provodi ili čije rezultate potvrđuje znanstveno tijelo, a koje se provode s ciljem: razvoja tehničkih, znanstvenih ili organizacijskih znanja u akvakulturnim uzgajalištima koja smanjuju učinak na okoliš i ovisnost o ribljem brašnu i ulju, a potiču održivo korištenje resursa u akvakulturi, jačaju dobrobit životinja i olakšavaju nove održive metode proizvodnje; razvoja i/ili uvođenja na tržište novih akvakulturnih vrsta dobrog tržišnog potencijala; razvoja i/ili uvođenja novih ili znatno unaprjeđenih proizvoda; razvoja i/ili uvođenja novih ili unaprjeđenih postupaka i/ili novih ili unaprjeđenih upravljačkih i organizacijskih sustava i ispitivanja tehničke i/ili ekonomske izvedivosti inovativnih proizvoda ili postupaka.