EUCF (European City Facility)

Kome je namijenjen natječaj?
Jedinicama lokalne samouprave.

Koja je visina potpore?
Do 60.000 eura.

Kada je moguće ponovno aplicirati na ovaj natječaj?
U jesen 2021. godine.

Koji je cilj potpore?
Razvoj investicijskog dokumenta za ulaganje u održivu energiju. EUCF pruža stručnu i financijsku podršku gradovima u pripremi potrebnih analiza (npr. pravnih, ekonomskih, tržišnih…) i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta (eng. IC).

Zašto je to potrebno Vašem gradu?
Izrada investicijskog koncepta putem EUCF može otvoriti vrata za mnoga druga, naknadna ulaganja poput Europske komisije, Europske investicijske banke, privatnog sektora… na osnovu Zelenog plana (potencijal 760 milijardi eura).

Je li do sada bio već otvoren ovaj natječaj i kada?
Prvi poziv je bio otvoren u svibnju 2020., a drugi u svibnju 2021. godine.

Je li koji hrvatski grad do sada proveo uspješnu prijavu i osigurao bespovratna sredstva?
Da, u prvom pozivu su uspješno aplicirali Velika Gorica, Rijeka i Karlovac. Rezultati drugog poziva još nisu objavljeni.

Postoje li uvjeti za prijavu na ovaj natječaj?
Za prijavu na natječaj je nužan politički odobren klimatski i energetski plan odnosno SECAP (Akcijski plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena) ili plan sličnih ambicija s klimatskim i energetskim ciljevima.

Što Tetida može učiniti za Vas?
Tetida d.o.o. kao konzalting specijaliziran za EU fondove s uspješnosti na prijavljenim projektima preko 97% može Vaš grad aplicirati na navedeni natječaj. Ono što je najbitnije za Vas je da bi trošak samo prijave iznosio 0,00 kuna. Potpisivanje sporazuma s Tetidom, koja bi Vas aplicirala na natječaj, može biti Vaš prvi korak u postizanju održive energetske tranzicije što je jedan od zadanih ciljeva EU.

Tko su partneri Tetide pri izradi i provedbi strategije?
Inovacijski centar Nikola Tesla – Zagreb, Fakultet prometnih znanosti – Zagreb te Hrvatska udruga za vodik – H2.

 

Na Vama je da napravite prvi i ključan korak u energetskoj tranziciji Vašeg grada!

Budite i Vi dio zelene Europe!