Pomoć općinama, gradovima i županijama za sufinanciranje vlastitog učešća

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je u rujnu 2015. godine Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini.

Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020. Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 150.000.000,00 HRK.
Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava planiranih za 2015. godinu, a najkasnije do 31. prosinca 2015.

Udio sredstava za sufinanciranje vezuje se uz indeks razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja. Za najslabije razvijene općine i gradove osigurano je 90% sredstava, a razvijeniji mogu dobiti do polovice vlastitog učešća. Minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava po pojedinačnom projektu putem Fonda ne smije biti manja od 75.000,00 kn a maksimalno može iznositi 7,5 milijuna kuna.