Objavljen natječaj za podmjeru 6.1., operacija 6.1.1.Potpora mladim poljoprivrednicima

Obavještavamo sve prihvatljive korisnike da je u Narodnim novinama br.104/15 objavljen Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za Podmjeru 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 10.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti dok se Zahtjevi za potporu mogu  početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 5. listopada 2015. do 23. prosinca 2015. godine.

Rok u kojem potencijalni korisnici mogu postaviti pitanja vezana uz natječaj je od 30. listopada do 27. studenoga 2015. Pitanja se postavljaju elektroničkim putem na sljedeće adrese: info@apprrr.hr i eafrd@mps.hr.

Više informacija o navedenom natječaju možete pronaći na poveznici http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2771578.html ili na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.ruralnirazvoj.hr ili Agencije za plaćanja www.apprrr.hr.