Poduzetnicima i obrtnicima sredstva za promidžbu

Početkom srpnja otvoren je natječaj za općine, gradove i županije, ali i za male i srednje poduzetnike s ciljem promidžbe poduzetništva. Rok za prijavu je 18. 07.2015.

Predmet poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja za organizaciju manifestacija/znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2015. godini.

Prihvatljivi prijavitelji su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:

  • Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, HGK i HOK, Područne Komore i udruženja obrtnika (za znanstveno –       stručne skupove),
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojne agencije, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, HGK, HOK, Područne Komore i udruženja obrtnika,
  • Turističke zajednice gradova, općina i županija (za gospodarske manifestacije; izložbe, sajmove),
    Subjekti malog gospodarstva, obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, HGK i HOK, Područne Komore i udruženja obrtnika (za nacionalni projekt promidžbe poduzetništva.

Prihvatljivi troškovi za aktivnosti organiziranja znanstveno – stručnih skupova i gospodarskih manifestacija u prihvatljive troškove se ubrajaju troškovi najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora, troškovi izravnog nacionalnog TV prijenosa, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja seminara i drugi zavisni troškovi manifestacije/znanstveno – stručnog skupa i dr..

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 600.000 kn. Stopa sufinanciranja je do 25 % od ukupno prihvatljivih troškova.

Do 50.000 kn može se dobiti za znanstveno-stručne skupove, a za gospodarske manifestacije međunarodnog karaktera taj se iznos penje do 140.000,00 kn.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@tetida.eu.