Obnovite kulturnu baštinu uz potporu Europe

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za područje turizma i kulture očekuje se u srpnju 2015. godine. Prijavitelji će moći biti fizičke osobe, gospodarski subjekti, javna tijela (ministarstva i agencije), jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici

Bespovratna sredstva dodjeljivati će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 80.000.000 eura.
Cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je doprinos društveno – gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini kroz pripremu i provedbu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine usko povezanima s razvojem turističkih usluga.

Integrirani razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine – obuhvaća  sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja nužna za razvoj određenog geografskog područja (destinacije), a koja kroz valorizaciju kulturne baštine doprinose razvoju područja čineći ga prepoznatljivim turističkim odredištem. Integrirani razvojni program temeljen na obnovi kulturne baštine ima sljedeće karakteristike: a) obuhvaćaju ulaganja u minimalno jedno nepokretno kulturno dobro; b) jasno su geografski određena (na određenu užu ili širu regiju, odnosno destinaciju); c) obuhvaćaju fokusirana ulaganja u kulturnu baštinu ili izravno povezana s kulturnom baštinom (povezana/prepoznata u odgovarajućim planskim razvojnim dokumentima te u odgovarajućim strateškim dokumentima turističkog razvoja regije, odnosno destinacije); d) imaju izravan utjecaj na turističku ponudu i rezultate regije, odnosno destinacije u kojoj se provode; e) utječu na povećanje zapošljavanja u regiji – izravno i neizravno.

Bespovratna sredstva dodjeljivati će se za sljedeće aktivnosti: a) zaštita, obnova i revitalizacija objekata kulturne baštine (uključujući opremanje), b) obnova i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata vezanih uz kulturnu baštinu, c) razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini, d) promocija i marketing destinacije a na temu kulturne baštine te e) priprema projekata i ostale potrebne dokumentacije.

U cilju postizanja odgovarajuće turističke valorizacije ulaganja u kulturnu baštinu, tražit će se uključenost odgovarajućeg ureda turističke zajednice kao projektnog partnera na način i u opsegu ovisno o potrebama. Dodatno, većem bodovanju projekata u cilju održivog (turističkog) iskorištavanja kulturne baštine u svrhu lokalnog razvoja doprinijet će formiranje partnerstva prihvatljivih javnih i privatnih dionika unutar pojedinačnog integriranog razvojnog programa temeljenog na obnovi kulturne baštine.

Za više informacija kontaktirajte nas na info@tetida.eu