Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Ciljevi i namjena javnog poziva

Poticanje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i/ili poboljšanjem postojećih IKT rješenja radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća i povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća.

Za ovaj natječaj prihvatljivi su prijavitelji čiji projekt se provodi u Republici Hrvatskoj, isključivo na području jedinica lokalne samouprave koje pripadaju brdsko-planinskim područjima i otočnim skupinama ili području jedinica područne (regionalne) samouprave koje prema indeksu razvijenosti spadaju u I. skupinu i/ili jedinica lokalne samouprave koje spadaju u I., II. i III. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CMS, ECM, CRM, CAD, CAM);
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera;
 • Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge do najviše 10% ukupne vrijednosti projekta;
 • Troškovi nabave računalne opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika;
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
 • Troškovi obuke zaposlenika za korištenje novih sustava;
 • Troškovi za manje infrastrukturne zahvate/radove potrebne za uvođenje IKT sustava (npr. umrežavanje opreme, strukturno kabliranje, konstrukcija server sobe, itd.), za koje nije potrebna građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta/rješenje za građenje, do najviše 20.000,00 HRK;
 • Troškovi za usluge vanjskog stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, do najviše 10.000,00 HRK;
 • Troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta, do najviše 10.000,00 HRK;
 • Troškovi usluge financijske revizije, za projekte s potporom jednakom ili većom od 500.000,00 HRK do najviše 10.000,00 HRK;
 • Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti.

 Intenzitet potpore

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK.

Rok za podnošenje

Poziv je otvoren do porabe svih sredstava s krajnjim rokom 15. siječnja 2016. godine.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge javite se na info@tetida.eu