PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2016. GODINU

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan natječaja za 2016. godinu.

Pozivamo vas da redovito pratite sve informacije o natječajima na našoj mrežnoj stranici.

Puno uspjeha u budućim prijavama žele vam djelatnici Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju.

PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2016. GODINU

Šifra i naziv postupka dodjele bespovratnih sredstava Kod operacije Vrsta operacije Mjesec
Mjera 05 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta svibanj
Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje svibanj
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije svibanj
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima *
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije svibanj
Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu svibanj
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima svibanj
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.2.1. Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice svibanj
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja lipanj
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva lipanj
Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja srpanj
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti srpanj
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima srpanj
Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda srpanj
Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta kolovoz
Mjera 16 – Suradnja 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina kolovoz
Mjera 16 – Suradnja 16.1.2. Operativne skupine kolovoz
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura rujan
Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija rujan
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 1.1.3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike listopad
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 1.1.4. Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije listopad
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 1.2.1. Demonstracijske aktivnosti listopad
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima listopad
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava listopad
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda listopad
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture studeni
Mjera 16 – Suradnja 16.2.1. Pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija studeni
Mjera 16 – Suradnja 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta studeni
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.3.1. Priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine studeni
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.3.2. Provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine studeni
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.4.1. Tekući troškovi i animacija studeni
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva prosinac
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš prosinac
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima prosinac
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.2. Komasacija poljoprivrednog zemljišta prosinac
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša prosinac