Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga “Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014.-2020.”

Datum objave:  20.05.2016.
Datum završetka natječaja:  30.06.2016.

Kratak opis natječaja: 

Javni poziv otvoren je s ciljem pripreme indikativne liste projekata (zalihe projekata) čija bi se provedba mogla financirati sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Projekti koji se uvrste na indikativnu listu, moći će se prijavljivati na pozive Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i ovisno o tome koje aktivnosti uključuju (izgradnja, opremanje, priprema dokumentacije), realizirati ulaganja u infrastrukturna ulaganja i organizacijsku reformu.

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Javna Visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta (fakulteti/odjeli trebaju dostaviti svoje prijave preko nadležnih sveučilišta ili se mogu samostalno prijaviti uz priloženu suglasnost rektora za projektni prijedlog koji prijavljuju),
 • Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija (javne istraživačke organizacije, javne ustanove, bolnice i sl.),
 • Jedinice lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj,
 • Poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne/regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti: 

 • Izvođenje radova i nadzor radova – Izgradnja nove istraživačke infrastrukture (npr. novi istraživački centri, laboratoriji u sklopu postojećih istraživačkih organizacija koje povećavaju njihova područja djelovanja ili otvaraju nove smjerove istraživanja),
 • Rekonstrukcija i adaptacija postojeće istraživačke infrastrukture (modernizacija),
 • Nabava opreme i instrumenata za istraživanje i razvoj (uključujući namještaj i IT opremu + adaptacija prostora i nadzor radova ako je potrebno za postavljanje sofisticirane opreme),
 • Troškovi povezani s provedbom aktivnosti organizacijske reforme (npr. angažiranje stručnjaka pri izradi plana istraživanja, izrade misije ustanove i upravljanja i sl.),
 • Organizacija i provedba natječaja,
 • Potrebni doprinosi (npr. vodni doprinosi, komunalni doprinosi),
 • Upravljanje projektom,
 • Vanjske stručne usluge ako su povezane s provedbom projekta,
 • Promidžba i vidljivosti projekta,
 • Usluga revizije projekta koju nabavlja korisnik,
 • Porez na dodanu vrijednost za koju korisnik nema pravo ostvariti odbitak, a koji je povezan s projektom i nastao u sklopu projekta.