Otvoreni natječaj – ” COVID- 19 zajam za obrtna sredstva”

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije ( HAMAG – BICRO) u suradnji s Europskim fondom za regionalni razvoj kreirala je financijski instrument ” COVID-19 – zajam za obrtna sredstva” koji je namijenjen subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom korona virusa. U nastavku  donosimo  osnovne informacije:

Cilj programa: kreditiranje mikro, malih i srednjih  subjekata gospodarstva uz povoljne uvjete financiranja kako bi poboljšali svoju likvidnost uz snižene kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.

Prihvatljivi korisnici  su mikro, mali i srednji poduzetnici koji:

 • su više od 50% u privatnom vlasništvu;
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci;
 • nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama (za njih nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka;
 • za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije);
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme.

Kriteriji prihvatljivosti krajnjih korisnika:

 •  po veličini su mikro, mali ili srednji poduzetnici
  -mikro subjekt malog gospodarstva – fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju
  zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu
  ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 EUR ili imaju
  ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su
  obveznici poreza na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 EUR
  -mali subjekt malog gospodarstva – fizičke i pravne osobe koje prosječno imaju zaposleno
  manje od 50 radnika. Prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji
  poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 EUR ili imaju ukupnu aktivu
  ako su obveznici poreza na dobit odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici
  poreza na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 EUR
  -srednji subjekt malog gospodarstva – fizičke i pravne osobe čiji prosječni broj zaposlenih,
  ukupni godišnji promet ili zbroj bilance, odnosno dugotrajne imovine je veći od prethodno
  navedenih, a sukladan je Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva.
 •  ostvaraju dobit, odnosno registrirani su kao:
  -trgovačko društvo ili obrti
  -fizička osoba koja obavlja djelatnosti slobodnih zanimanja
  -ustanova, zadruga ili drugi slični subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnosti u cilju
  stjecanja dobiti
 •  imaju više od 50% privatnog vlasništva
 •  nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 •  nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama, što uključuje da:
  -za njih nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka;
  -za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju
  ili ukidanju rješenja kojim im je dano odobrenje za rad
 •  imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme.

Neprihvatljive djelatnosti:

 •  Ribarstvo i akvakultura (proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i   akvakulture);
 •  Primarna poljoprivredna proizvodnja (proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva bez obavljanja   dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda;
 •  Duhan i destilirana alkoholna pića. (proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića te   povezanih proizvoda i trgovina njima);
 •  Proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima (financiranje proizvodnje bilo koje vrste oružja i   streljiva te trgovine njima);
 • Kasina i istovjetna poduzeća;
 • Ograničenja informatičkog sektora: istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezane s elektroničkim podatkovnim programima ili rješenjima kojima su ciljevi: podupiranje svih aktivnosti uključenih u ograničene sektore iz prethodnih točaka (b) do (d),  igre na sreću i kasina na internetu ili  pornografija i kojima  je svrha omogućiti nezakonit ulazak u elektroničke podatkovne mreže ili nezakonito preuzimanje elektroničkih podataka.

Namjena zajma: zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna srdstva, uključujući PDV.Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine. 

Iznos zajma: do 750,000,00 HRK

Kamatna stopa: 0.25%

Rok otplate: do 5 godina  uključujući poček

Instrument osiguranja: zadužnica korisnika zajma

Prijave primamo na e-mail: info@tetida.eu

Vaš Tetida tim!