Najava natječaja: “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti” – mjera 6.2.1

Svrha natječaja: je dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi tipa operacije 6.2.1 ” Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja 2014 -2020.

Prihvatljivi prijavitelji: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ekonomske veličine najmanje 1000 EUR.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 •  biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva
  za potporu
 •  pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu
  poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura
 •  biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano
  Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014
 •  imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu
  Republike Hrvatske u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
 •  kod podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u
  proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u
  trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca
 •  poduzetnik u teškoćama nije prihvatljivi korisnik
 •  pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem
  financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 •  kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar
  poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti
 •  kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za
  zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati
  doprinose) po bilo kojoj osnovi.

Prihvatljive aktivnosti:

 • turizam u ruralnom području(građenje i/ili opremanje objekata i/ili turističke  infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga sukladno propisima iz područja turizma i ugostiteljstva).
 • tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira (građenje i/ili opremanje objekata u kojima  se obavlja
 • pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih  obrta).
 • pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu(građenje i/ili
 • opremanje  objekata za pružanje usluga u ruralnim područjima).
 • prerada, marketing i izravna prodaja lokalnih proizvoda(ulaganja u građenje i /ili  opremanje
 • objekata za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju lokalnih proizvoda.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva: 100.000.000,00 HRK

Visina javne potpore: 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

Intezitet potpore: 100%

Kontakt: info@tetida.eu