Otvoren javni poziv iz prvog programskog područja iz programa „PODUZETNIČKI IMPULS

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 07. ožujka 2015. godine otvoreni javni poziv iz prvog programskog područja iz programa „PODUZETNIČKI IMPULS“ Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu.

Prvo programsko područje za koje je objavljen poziv odnosi se na sljedeće aktivnosti:

Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike

Korisnici

Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe.

Prihvatljive aktivnosti

–       obrazovanje u 2014. i 2015. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)-       ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2014. i 2015. godini.

Poziv otvoren

Od 30.03.2015. do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine
Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

Korisnici

Mikro poduzetnicima

Prihvatljive aktivnosti

–       ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti-       uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa

–       razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa (uključuje i trošak osoblja zaposlenog na aktivnostima razvoja)

Iznosi i intenzitet potpore

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna,Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00kuna.

Poziv otvoren

Od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine
Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Korisnici

Mikro i mali poduzetnici

Prihvatljive aktivnosti

–       ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija (uključujući transfer tehnologije) koje dovode do razvoja novog ili unaprjeđenja postojećeg proizvoda, unaprjeđenja proizvodnje i stvaranje nove vrijednosti-       ulaganje  u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta

–       ulaganje u  ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju

–       uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa

Iznosi i intenzitet potpore

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna,Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 400.000,00kuna.

Poziv otvoren

Od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine